VLČR je největší zednářskou obediencí v České republice.

Počet jejích členů nedávno překročil 500. Je jedinou zednářskou obediencí, která splňuje kritéria tzv. mezinárodní regularity (taková obedience může být podle těchto pravidel na daném území pouze jedna - situace za První republiky, kdy zde vedle NVLČs existoval ještě Lessing, byla světovou raritou). Jako taková se vzájemně uznává s více než 200 Velikými Lóžemi ve světě.
Existují ovšem další uskupení, která se rovněž hlásí k zednářství, ale tyto podmínky nesplňují. V naší zemi, pokud je nám známo, působí ještě tyto obedience:
Veliký Orient Český (VOČ) již neexistuje, neboť se v r. 2008 spojil s VLČR.