Ve Francii působí tyto hlavní obedience:

Kromě toho řada dalších, méně významných. Podrobněji např. zde nebo zde. Nedávno vytvořila GLdF spolu s dalšími 3 menšími obediencemi jakousi konfedraci, která se nyní snaží získat mezinárodní uznání a zaujmout tak uprázdněné místo po GLNF. Nechme se překvapit, jak se věci vyvinou.
Liberální obedience se z Francie šíří do (nejen frankofonního) světa, působí i u nás.