Česká a slovenská literatura o zednářství

A) Díla zednářská či na zednářství (pozitivně nebo neutrálně) zaměřená

Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, NK ČR, Praha 2003
Beránek, J., Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
Beresniak, D., Slobodomurári - stavitelia svetla, Sofa, Bratislava 2002
Borovička, M., Tajné dějiny zednářských lóží, Ottovo nakl., Praha 2003
Boucher, J., Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
Cesty Svobodného zednářství, Petrklíč, Praha 2001
Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002
Dedopulos, T., Svobodní zednáři, Metafora, Praha 2006
Duchaneová, S., Svobodné zednářství, Slovart, 2007
Gintl, Z., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1926
Haubelt, J., Studie o Ignáci Bornovi, UK, Praha 1972
Javor, M., Svobodné zednářství 18. století v Českých zemích a v Uhrách, Krasoumná jednota, Horoměřice 2011
Kirk MacNulty, W., Svobodné zednářství, Euromedia group (Universum), Praha 2007
Kischke, H., Andicz, H., Haubelt, J., Svobodní zednáři, ETC Publishing, Praha 1997
Knight, Ch., Lomas, R., Klíč k Chíramovi, ARGO, Praha 1998
Konrád, R., Léta učňovská, J. Sedmík, Praha 1934
Konrád, R., Po točitém schodišti, J. Sedmík, Praha 1936
Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha 1993
Lešehrad, E., Čeští hudebníci - zednáři, Legiografie, Praha 1933
Lešehrad, E., O založení české zednářské lóže "U tří korunovaných sloupů v Or. Praha" r. 1905, Legiografie, Praha 1935
Lobkowicz, P. F., Legenda svobodných zednářů, Ivo Železný, Praha 1996
Lomas, R., Vidění v temnotách, BB art, Praha 2006
Mašlaň, F., Dějiny Svobodného zednářství v Čechách, Kawana, Praha 1993
Mucha, A., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1924
Ort, P., Svobodné zednářství, ARISTA/EPOCHA, Praha 2001
Podškubka, J., České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století, NK ČR, Praha 2004
Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, Praha 2004
Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996
Smažík, R., Kanálka, A. Malíř, Král. Vinohrady 1911
Srb, T., Řád svobodných zednářů, Eminent, Praha 2001nn
Staré povinnosti Svobodných zednářů, CAD Press, Bratislava 1993
Stibral, J., Zednáři, Artforum - jazzová sekce, Praha 1994
Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996
Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam), Professional publishing, 2000
Sýs, K., Praha zednářská, BVD, Praha 2009 (2. vyd. 2011)
Volf, J., Pokusy o obnovení svobodného zednářství v Čechách v l. 1848 - 1914, Věstník Král. Čes. Spol. nauk, Tř. I. Roč. 1933
Wallace-Murphy, T., Svobodní zednáři - dejiny hnutí a mystické souvislosti, Svojtka & Co., Praha 2007
Zachystal, F., Vznik svobodného zednářstva v Čechách, J. A. Drégr / Corona, Praha 1937


B) Literatura "pseudozednářská"

Sebottendorf, R. V., Prakse starého tureckého zednářství, B. Kočí, Praha 1925
Weinfurter, K., Svobodné zednářství, jeho účel a tajemství, Šolc a Šimáček, Praha (nevročeno)
Znovuzrození, aneb … zodpověděno jedním ze Svobodných zednářů, B. Kočí, Praha 1925


C) Spisy protizednářské

Bělina, J., Svobodné zednářství (vydavatel ani vročení neuvedeny, asi 1905 - 1914)
Jacobi, W., Golem - metla Čechů, Orbis, Praha 1942
Rys-Rozsévač, J., Židozednářství - metla světa, Vlajka, Praha 1938
Svobodné zednářství (Stručný výtah z rozsáhlejšího díla), Zpracoval kolektiv autorů, SVAM, Praha 1992
Toman, L., Po tajných stezkách, Votobia, Praha 1999


D) Díla dotýkající se zednářství okrajově

Glückselig, J., Tajné společnosti, Magnet-Press, Praha 1993
Havel, V. M., Mé vzpomínky, Lidové noviny, Praha 1993
Kroupa, J., Alchymie štěstí, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1987
Kuchař, J., Praha esoterická, Eminent, Praha 2000
Vurm, B., Tajné dějiny Evropy I, Bohemia, Praha 1996, II, Anagram, Ostrava 1997


E) Beletrie

Jacq, Ch., Mistr Hiram a král Šalamoun, ALPRESS, Frýdek-Místek 1997
Jacq, Ch., Mozart I - IV, Knižní klub, Praha 2007, 2008
Kipling, R., Povídky zednářské lóže, V. Petr, Praha 1930