Pokud nám napíšete,

rádi Vám odpovíme na Vaše otázky, týkající se Svobodného zednářství obecně nebo konkrétně naší obedience. Pro takovýto typ dotazů byla zřízena adresa VLČR.
Případným zájemcům o vstup do Řádu raději doporučujeme, aby si (zejména podle svého bydliště) vybrali některou konkrétní lóži a obrátili se přímo na ni. O přijetí nového člena totiž rozhoduje především lóže; Veliká Lóže pouze uděluje konečný souhlas.