Riadna a Dokonalá Lóža č. 6 "Ján Kollár" v Oriente Praha

Lóža Ján Kollár je načas uspaná.