Veliký Orient Český se spojil s Velikou Lóží České republiky.

Veliký Orient Český jako čistě mužský zednářský řád se počal ve své novodobé podobě konstituovat v roce 1990 v rámci románského, novátorského typu svobodného zednářství, kdy bylo vneseno Světlo do jeho první lóže, obedience pak byla řádně ustavena a poctěna Světlem o tři roky později. Od té doby opracováváme v řádných lóžích své kameny, hlásíce se k česko-slovenské zednářské tradici.
Mnohým z nás však ležel na srdci problém nejednotnosti mužského zednářství u nás i ve světě, tím spíše, že naše země není tak velká, abychom netoužili podrobit zkoumání schizma, kdy podle většinou velmi podobných pravidel a se stejnými ideály jednoty vedle sebe pracují různá uskupení, neschopná tuto jednotu prakticky naplnit.
Zkoumání, která jsme podnikli společně s bratry z Veliké Lóže České republiky, s mnohými z nichž jsme již dávno navázali osobní přátelství, nás nakonec dovedlo ke sjednocení největších českých mužských obediencí, a to na bázi tradičních, po staletí dodržovaných pravidel mužského svobodného zednářství. Inspirováni svými předchůdci, česky a slovensky hovořícími svobodnými zednáři, kteří nakonec dokázali v předválečném Československu povznést se nad překonatelné rozdíly v zednářské praxi a sjednotit se do jednotného celku, i my jsme cítili naše momentální rozdělení jako výzvu opětovně naplnit vůli našich bratří z roku 1935 a potvrdit i v novodobé zednářské historii, že jsme zralí naplnit ideál jednotného řetězu mužského zednářství.
Za vzletnými slovy, která vyjadřují naši radost nad uskutečněním ideálu, o to silnější, oč více pozorujeme nedorozumění a nejednotnosti dnešního uspěchaného světa, se ovšem skrývá zcela nevzletná usilovná práce. Po více než dvou letech intenzivních a náročných jednání, ve kterých jsme pozorně dbali o naplnění dominantní vůle zednářů Velikého Orientu i Veliké Lóže, jsme se nevyhnuli ani bolestivým krokům, které obě strany přiměly k hluboké sebereflexi vnímání zednářství. Pro několik bratrů Velikého Orientu bylo dokonce nepřijatelné změnit charakter vztahů a zednářské praxe.
Výsledný projekt spojení přinesl řešení, kterému daly na obou stranách zcela jasnou podporu naprosto všechny lóže obou obediencí i a které si na k tomu určených shromážděních – konventu VOČ a valnému shromáždění VLČR – odhlasovala naprostá většina zednářů. Dne 8. března 2008 se Veliký Orient Český sjednotil s Velikou Lóží České Republiky, která je nositelkou mezinárodně uznávané prvorepublikové zednářské kontinuity, a tím bratři, spojeni v jeden celek, začali společně psát novou kapitolu novodobého zednářství v ČR.
Náš krok, už v období příprav pozorně sledovaný i v zahraničí, se může stát podnětem k zamyšlení o zednářské jednotě i pro další zednářské organizace. Rozhodně je vhodné zmínit, že ruku v ruce s tímto procesem došlo i ke sjednocení zednářských Lóží na Slovensku (ke dvěma lóžím VLČR přistoupila třetí bratislavská lóže Humanizmus) , které díky tomu mohly ustavit samostatný distrikt a brzy vyhlásí s naší podporou a k naší radosti i vlastní velkolóži. Sjednocení VOČ a VLČR přineslo obrovské spoustě bratří nejen pocit naplnění zednářského ideálu, zklidnění práce v lóžích a řadu nových podnětů a témat. Stojí před námi i dotažení řady „technických“ kroků, mezi něž patří například i hledání nejlepšího názvu pro sjednocenou organizaci svobodných zednářů, pro vás, návštěvníka těchto stránek, je však mnohem podstatnější dozvědět se, jak s námi můžete nadále vejít v kontakt.
Můžete nadále psát nám na e-mailovou adresu zednari@zednari.cz. Pokud jste dosud na tuto adresu zaslali jakoukoliv seriózní korespondenci a nedočkali se odpovědi, věřte, že se neztratila v šumu internetové reality a postupně se odpovědi dočkáte.