Vítejte na stránkách Veliké Lóže České republiky!

Veliká Lóže České republiky (VLČR) je přímou pokračovatelkou Národní Veliké Lóže Československé, založené r. 1923. Od tohoto roku je také mezinárodně uznána kontinuita její existence.*) Hlásíme se však rovněž k tradici německé Veliké Lóže "Lessing u tří prstenů" ("Lessing zu den drei Ringen"), která působila na území Československa až do r. 1938, neboť ta žádnou jinou přímou pokračovatelku nemá. Třetí tradicí, na niž navazujeme, jsou české a moravské zednářské lóže 18. století.
Národní Veliká Lóže Československá byla ve své historii dvakrát uspána: poprvé r. 1938 v důsledku Mnichova a nástupu Druhé republiky, podruhé r. 1951, poté co se ukázalo, že spolunažívání s komunistickým režimem by dále nebylo možné bez porušení základních zednářských pravidel a zásad.
K probuzení VLČR (tehdy ještě jako VLČS) došlo 17. listopadu 1990, kdy se v Martinickém paláci na Pražském hradě sešlo 18 z 31 zednářů, kteří přežili období totality. Ti se ustavili v první tři obnovené české lóže a vydali provolání, platné dodnes. Čtvrtou se později stala lóže exilová po návratu bratrů z Německa do vlasti. Postupně, jak se počet bratří rozrůstal, byly zakládány další lóže.
Významnou událostí v životě VLČR bylo sjednocení s Velikým Orientem Českým (zednářská obedience, založená Velikým Orientem Francie v r. 1993), k němuž došlo 8. března 2008. Tehdy se připojila i bratislavská lóže Humanizmus. Týž den byla ze tří slovenských lóží vytvořena Distriktní Veliká Lóže, z níž po roce (21. března 2009) vznikla samostatná Veliká Lóže Slovenska. Ta byla (snad jako jediná v Evropě) uznána Spojenou Velikou Lóží Anglie (UGLE) od okamžiku vzniku.
Od konce roku 2010 byla vedena jednání s brněnskou lóží Templum Sapientiae, která vystoupila ze svazku Veliké Lóže zemí Českých (obedience, založená Velikou Lóží Francie) a požádala o vstup do VLČR. Tento proces byl úspěšně završen slavnostním včleněním této lóže dne 15. října 2011. Podobně tomu bylo v případě lóže Lasenic, původně součásti Veliké Lóže Humanitas Bohemia. Slavnostní přijetí se odehrálo 22. června 2013.
České regulární zednářství se utěšeně rozrůstá. Kromě Prahy působí již lóže v Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních, Hradci Králové a Olomouci, připravuje se založení lóže v Českých Budějovicích, ve vzdálenější budoucnosti snad i v Opavě, Ústí nad Labem, Zlíně, Pardubicích, Liberci a Jihlavě.


*) Její předchůdkyně, založená r. 1919, měla jen krátký život, ale i ona je součástí naší tradice.